top of page

Manuální terapie je nedílnou součástí komplexní péče o pohybový aparát. Moderní fyzioterapie nahlíží na tělo jako na celek a stejně tak s ním pracuje. Jakákoliv odchylka na těle psa totiž způsobí narušení biomechaniky a roztáčí tak kolotoč dysbalancí, kompenzací a přetěžování, který vede ke vzniku spasmů, ke zkracování svalů, poškození kloubů a následně bolestivosti, která způsobí další vlnu kompenzací...
Pomocí manuální terapie můžeme působit analgeticky, regulovat svalové napětí, uvolnit spasmy, urychlit regeneraci tkání, zachovat správnou délku a funkci svalů, omezit otok, obnovit hybnost, zachovat funkčnost kloubu u paralyzované končetiny, pečovat o jizvy a v neposlední řadě navodit celkovou relaxaci pejska...

av.jpg


Manuální terapie má nenahraditelné místo v péči o všechny skupiny pacientů mezi které patří:

  • sportující psi

  • psí senioři

  • pacienti s osteoartrózou

  • chronicky bolestiví psi

  • postoperační stavy (neurologie, ortopedie,..)

  • ochrnutí psi

  • preventivní péče

  • aj...

S pacienty pracuji individuálně a citlivě. Snažím se vidět a vnímat souvislosti. Mým cílem je mít k řešení muskuloskeletálních problémů na výběr co nejvíce možností, co se týká použitých technik. Proto se v manuální terapii neustále vzdělávám a prohlubuji své dovednosti. 

Masáž

Využívám následujících technik:

Masáž je jedna z nejstarších metod manuální terapie. Napomáhá prokrvení tkání a odplavení algogenních látek. Přispívá k lepšímu využití kyslíku. Pomáhá regulovat puls, krevní tlak, dýchání, spánek... Reguluje svalové napětí a můžeme s její pomocí uvolnit adheze... Masáž má mimo jiné i velmi pozitivní vliv na psychiku a prohlubuje vztah člověka a zvířete. 

Měkké a myofasciální techniky

Práce s kůži, podkožím, povrchovou i hlubokou fascií, ošetření jizev.

Mobilizace kloubů

Nenásilné a nebolestivé ošetření opěrného aparátu, kdy dochází k odstranění funkčních blokád (=omezení kloubní vůle=omezení ROM a bolestivost. Funkční blokáda může vzniknout úrazem, dlouhodobým asymetrickým zatížením, vadným držením těla v důsledku kompenzací. Může postihnout klouby i meziobratlová spojení. Odstraněním funkční blokády většinou dochází k rychlému snížení bolestivosti a obnově hybnosti postiženého kloubu. 
 

Strečink

Napomáhá udržet správnou délku a funkci svalu. Využíváme jej jako prevenci zkracování svalů a vzniku kontraktur. Nezastupitelné místo má i v rámci péče o sportovní psy. 

Pasivní range of motion

Využíváme k diagnostice v rámci pasivního rozsahu kloubu a také terapeuticky v první fázi rehabilitace. Pomáhá zachovat funkčnost kloubů u paralyzované končetiny. 

Míčkování

Míčkovou facilitaci neboli míčkování využíváme například v pooperační péči o jizvu, proti otoku, pro senzomotorickou stimulaci, v rámci managementu artrózy. Molitanové míčky jsou skvělou pomůckou, kterou ráda předávám pro domácí péči do rukou majitelů. V ordinaci mám k prodeji míčky všech velikostí. 

bottom of page