top of page

Pokud jste ordinaci fyzioterapeuta nikdy nenavštívili, kladete si nejspíš otázku, jak to vlastně celé probíhá a co od spolupráce s fyzioterapeutem očekávat. 

Objednací termíny 
 

Začnu tím, že je nutné se předem objednat. Akutní psi mají s objednáním přednost. S termíny se vždy snažím vyjít vstříc, ale i tak prosím o maximální součinnost. Objednací doba pro preventivní ošetření může být i 3 týdny, objednávejte se tedy prosím včas. Totéž platí o odhlášení se z rehabilitace. Objednávejte se ideálně telefonicky na tel. čísle 605 320 370. Pokud se mi nedovoláte, věnuji se zrovna pacientovi a ozvu se zpět. 

První návštěva

Na první návštěvu mi prosím přineste lékařskou zprávu (neplatí pro prevenci a neakutní případy). Pejskovi přibalte oblíbené pamlsky nebo hračku a minimálně 3 hodiny před rehabilitací ho nekrmte. Choďte prosím přesně na čas. Při venčení v ulici sbírejte exkrementy. Pokud je venku mokro, při vstupu do ordinace se přezujte do pantoflí, které jsou k dispozici hned za dveřmi. 

Na prvním setkání si budeme hodně povídat, zajímat mě bude vše, co se týká života pejska od velikosti zahrady a výšky gauče, po jeho denní režim :-) . Následně si pejska vyšetřím a udělám si přehled o jeho stavu a povaze. Od toho se bude odvíjet i náš rehabilitační plán. 

Protože rehabilitace zpravidla není jednorázovou záležitostí a budeme se pravděpodobně potkávat pravidelně, ocením vzájemnou otevřenost. Ptejte se na cokoli co vás napadne a buďte ke mě prosím upřímní s odpověďmi na mé dotazy o dodržování klidového režimu a plnění domácích úkolů. Snažím se pružně reagovat na veškeré změny týkající se stavu pejska a pracovat maximálně individuálně. Toho jsem ale schopná pouze za předpokladu, že mám relevantní informace. Důležitá je i důvěra a sympatie. Pokud to z vaší strany nebude klapat, ráda vám doporučím pracoviště některého z mých kolegů.

Další spolupráce

Průběh dalších návštěv se odvíjí od stavu pacienta a jeho pokroků. Jedna rehabilitace trvá zpravidla 60 minut. Použité metody kombinuji individuálně. Při pravidelné rehabilitaci se u mě většinou setkáte s kombinací manuálního ošetření, hydroterapie, aktivního cvičení a spoustou doplňujících otázek a doporučení. U preventivních ošetření a seniorů věnuji celých 60 minut manuální terapii. 

Frekvence rehabilitace

Jak často se uvidíme bude záviset na stavu pacienta a rozsahu jeho potíží. U ortopedických a neurologických pacientů, kde řešíme zatěžování končetiny nebo neurologický deficit, se budeme potkávat 1-2x týdně po dobu 2-4 měsíců, u komplikovaných pacientů to může být i déle. U preventivních ošetření a u geriatrických pacientů se frekvence ošetření pohybuje od 3 týdnů do 4 měsíců. Přibližný průběh rehabilitace probereme na první návštěvě, avšak četnost návštěv, použité metody i délka celého procesu, se může v průběhu naší spolupráce měnit.

Pacient po operaci

Pokud je váš pejsek po ortopedické nebo neurologické operaci, ozvěte se mi prosím ihned i v případě, že operující lékař doporučil rehabilitaci za několik týdnů. Domluvíme se na osobním setkání, kde budu mít možnost získat přehled o stavu a povaze pejska a vašich možnostech, což je stěžejní pro další postup rehabilitace. Dále si popovídáme o úpravě domácích podmínek, a o tom, co obnáší kontrolovaný klidový režim. Zabředneme i do témat, jak pejska v klidovém režimu zabavit. A navíc budeme mít jistotu, že pro vás v potřebný čas najdu vhodný termín pro pravidelnou rehabilitaci. 

Konzervativní terapie

Přijímám i pacienty u kterých nebyla provedena podrobnější diagnostika na specializovaném pracovišti, například z finančních důvodů, z důvodu věku pejska, možností majitele, apod.. Berte ale prosím na vědomí, že ač i zde pracuji na maximum a dělám co umím, tak v takovém případě je výsledek celé spolupráce nejistý. Frekvence rehabilitace závisí na stavu pejska. 

Bázlivý pes

Často se na mě obracíte s dotazem, jak je to s ošetřením a manipulací s bázlivými psy. U mě v ordinaci dostane šanci každý pes, kterého jeho majitel přivede. Se psy pracuji v klidném prostředí, maximálně individuálně a respektuji jeho potřeby. V komunikaci se psy využívám zkušenosti z výcviku psů. Většina bázlivých psů potřebuje pouze získat důvěru ve svého terapeuta. To někdy vyžaduje větší množství času než vynaložíme do rehabilitace se spolupracujícím psem, ale o to větší radost máme, když se bafan uvolní a spolupracuje. 

Role majitele v průběhu rehabilitace

Jako majitel jste v průběhu celé rehabilitace nedílnou součástí celého procesu. Progres a úspěšnost rehabilitace závisí z velké části právě na vás, jelikož ve vaší přítomnosti tráví pes nejvíc času. Dodržování klidového režimu, doporučení fyzioterapeuta a plnění domácích úkolů tedy sehraje v rámci celého procesu velkou roli. Za předpokladu, že se necítíte na pravidelné cvičení, můžeme domluvit častější návštěvy, popřípadě hospitalizaci pacienta u mě v domácích podmínkách.

 

Na závěr chci poděkovat všem majitelům zvířecích svěřenců za projevenou důvěru. Moji práci vnímám jako poslání a s pokorou děkuji za každého psa, jemuž jeho majitel dopřeje nadstandardní péči. 

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte se na mě obrátit telefonicky nebo prostřednictvím mailu. 

bottom of page